Objavljeno 06.02.

Delo na internetu - Preko interneta lahko zaslužite - AGLOCO

tagi: delo na internetu, delo preko interneta, internet delo, denar na internetu, delo z internetom, zaslužek na internetu 

| Še nisi clan Agloco?  Pridruži se TUKAJ -> BREZPLACNO! |


Brezplačno, enostavno, varno, preizkušeno in dobičkonosno - AGLOCO™

"AGLOCO™ Vam ponuja priložnost,
da Zaslužite Pravi Denar Medtem,
Ko Vsakodnevno Surfate Po Internetu
In To POPOLNOMA BREZPLACNO!"

Zveni Predobro, Da Bi Bilo Res?

Potem Vsekakor Berite Dalje...


Torej, Kaj je AGLOCO™?
Sistem, ki združuje oglaševalce s svojimi potencialnimi kupci - uporabniki interneta.

Od kje bom jaz dobil denar?
Vse kar moraš storiti je, da si ob pridružitvi naložiš in inštaliraš orodno vrstico Viewbar™. Ta bo opazovala tvoje brskanje po internetu in ti glede na to prikazovala vsebine v orodni vrstici. Plaèan boš na uro brskanja, šteje pa se do 5 ur brskanja na mesec.
Vendar to ni edini vir prihodkov, saj boš dobival tudi deleže od ur brskanja tvojih prijateljev, ki si jim priporoèil AGLOCO™.

Kako pa priporoèim AGLOCO™ prijateljem?
Ob pridružitvi boš dobil svojo identifikacijsko številko (ID) in tudi povezavo na tvoj lasten obrazec, kjer se bodo lahko tvoji prijatelji pridružili AGLOCO™. Za vsakega prijatelja, ki se bo pridružil, boš ti dobil še dodatek za njegove ure brskanja. In ne samo za prvega prijatelja, temveè za tvojo celotno mrežo do pete linije!
Ker vemo, da se to verjetno sliši izredno komplicirano, si lahko prebereš podrobno razlago pod Kako deluje?

Torej je AGLOCO™ le še ena od mnogih denarnih piramid?
Znaèilnost denarnih piramid so visoka vplaèila novih èlanov. V AGLOCO™ ne vplaèuješ ti, temveè AGLOCO™ plaèuje tebi.

Ali bom moral brskati po vnaprej doloèenih spletnih straneh (kot pri programih auto-surf)?

AGLOCO™ posebej poudarja, da uporabniki ne smejo spreminjati svojih navad! Ko vklopiš Viewbar™, uporabljaj internet popolnoma enako kot ga ponavadi.

Od kje potem denar dobiva AGLOCO™?
AGLOCO™ služi denar za svoje uporabnike s prodajo oglasov v Viewbar™-u, partnersko in posredniško prodajo, preusmeritvami na iskalnike itd. Vse naèine in podrobno razlago si lahko prebereš pod Kako deluje?.

Pa zadeva res deluje?
Da, preizkušeno! Podoben koncept je uspeval že v letu 2000, vendar je zaradi nezrelosti interneta in pomanjkanja sodobnih oglaševalskih sistemov propadel ob poku internetnega balonèka. Kljub temu pa je bilo uporabnikom izplaèanih veè kot 120 milijonov dolarjev!

Ali je potrebno plaèati èlanarino?
AGLOCO™ ne zaraèunava nikakršne èlanarine - je 100% brezplaèen!

Kaj pa varnost? Ne bi rad, da prodajo moje osebne podatke.
AGLOCO™ ima eno najboljših pogodb o varnosti osebnih podatkov na celotnem internetu, poleg tega pa imajo tudi direktorja (Chief Privacy Officer - CPO), ki je zadolžen zgolj in samo za varnost osebnih podatkov uporabnikov AGLOCO™!

Kako se vèlanim?
Vse, kar moraš storiti je, da klikneš tukaj oz. na spodnji gumbek, izpolniš svoje podatke v obrazcu, naložiš Viewbar™* in zaèneš brskati!

Sliši se predobro, da bi bilo res.
Verjamem. Ampak ali imaš kaj za izgubiti? Denar ni potreben, najveè kar lahko izgubiš je èas, ki si ga vložil v uporabo in promocijo programa. To pa ni niè proti ugodnostim, ki ti jih AGLOCO™ lahko nudi!

Imam še nekaj vprašanj, kam naj se obrnem?
Ne pozabi prebrati Kako deluje? in Nasvete, èe pa odgovora ne boš našel nam pošlji email.


* Viewbar bo izdan predvidoma v zaèetku februarja 2007.


1. Kako AGLOCO služi denar za svoje uporabnike.

 • Iskanje: Vsakokrat, ko za iskanje po internetu uporabiš Viewbar™, AGLOCO™ zasluži denar od podjetja, ki nudi iskalnik (npr.: Google plaèa v povpreèju tudi po 0,10$ za iskanje, ki je preusmerjeno na njihov iskalnik).

 • Oglaševanje: Viewbar™ prikazuje oglase, ki so ciljani glede na to, kakšne spletne strani obiskuješ. Èe klikneš na oglas in opraviš nakup, AGLOCO™ dobi provizijo od opravljenega nakupa, ki jo potem posreduje naprej uporabnikom (opomba: posamezni uporabniki ne dobijo nikakršnih provizij za klikanje na oglase v Viewbar™-u; kaznovano bo tudi kakršnokoli slepo klikanje po oglasih).

 • Partnerska prodaja: Veliko spletnih trgovcev prodaja svoje blago s pomoèjo partnerske prodaje, pri kateri partner (tisti, ki je napotil kupca) dobi doloèeno provizijo od nakupa. To provizijo bo AGLOCO™ posredoval naprej svojim uporabnikom. (npr.: Amazon plaèuje 8,5% provizije veèini partnerskih spletnih strani, ki posredujejo nove kupce; treba tudi omeniti, da bo AGLOCO z veèjim številom uporabnikov postal moènejši pogajalec in bo zato možen tudi višji odstotek pri provizijah).

 • Distribucija programske opreme: Veliko podjetij, ki razvija programsko opremo, plaèuje spletnim stranem, da pospešujejo nalaganje njihovih programov. To so lahko tako brezplaène poskusne verzije ali pa popolnoma novi programi (npr: Adobe Flash, Acrobat Reader).

 • Distribucija storitev: Veliko spletnih strani, ki nudijo storitve (plaèljive ali brezplaène) uporabnikom bo AGLOCO™ videlo kot ogromno bazo novih potencialnih uporabnikov (npr.: eBay, Skype in PayPal plaèujejo spletnim stranem, da jim posredujejo nove uporabnike).

 • Distribucija izdelkov: Ko uporabniki kupijo nov izdelek, kot so npr. mobilni telefon, high-tech gizmoti, pisarniške potrebšèine, kreditne kartice ali finanèni produkti, AGLOCO™ zasluži provizijo. V kakšnih primerih bo možno tudi pridobiti posebne popuste samo za uporabnike AGLOCO™!


 • dober zaslužek | dodaten zaslužek | dodatni zaslužek | hiter zaslužek | hitri zaslužek | honorarni zaslužek | internetni zaslužek | zaslužek na internetu | zaslužek preko interneta2. Kako AGLOCO uporabniki služijo denar.

 • Uporabniki zaslužijo del meseènega prihodka AGLOCO glede na uporabo Viewbar™-a istega meseca (omejeno na najveè 5 ur na mesec).

 • Uporabniki pridobijo del podjetja AGLOCO glede na uporabo Viewbar™-a istega meseca.

 • Uporabniki, ki gradijo svojo mrežo bodo zaslužili veè, saj bodo delno štete tudi ure uporabnikov iz njihove mreže (neomejeno).

 • Uporabniki dobijo del meseènega prihodka od provizij nakupov AGLOCO uporabnikov pri partnerskih podjetjih.
3. Zakaj priporoèiti prijateljem AGLOCO.

Direktna linija

Indirektna linija

Tvoji prijatelji, ki jim priporoèiš AGLOCO™.

Vsi prijatelji tvojih prijateljev, ki ste jim priporoèili AGLOCO™ (do 5. linije, vkljuèno z direktno linijo).

 • Zakaj priporoèiti prijateljem?
  Plaèan si za vsako uro brskanja po internetu, ki jo opraviš ti in celotna tvoja mreža (trenutno je najveè 5 ur na osebo na mesec). Ni pa nikakršnih omejitev za velikost tvoje mreže ali prihodka, ki ga lahko ustvariš. Tvoji prijatelji ne bodo dobili niè manj, kljub temu, da ti dobiš delež za njihove ure!
 • Ustvari svojo mrežo uporabnikov.
  Ko ti poveš prijateljem (direktna linija) in oni povejo svojim prijateljem (indirektna linija), gradiš svojo lastno mrežo uporabnikov. Omejitve, koliko uporabnikov imaš lahko v mreži ne obstajajo!
 • Poveèaj svoje prihodke.
  Tvoji prihodki niso odvisni samo od tvojega brskanja, temveè od tvoje celotne mreže uporabnikov. Uporabniki, ki bodo imeli najveèje mreže, bodo imeli tudi najveè koristi od skupnosti.
 • Deli moè mreže.
  Tako kot vse mreže, tudi moè AGLOCO™ (ekonomske mreže), raste eksponentno z številom uporabnikov. Prav tako tudi podjetje, ki je v 100% lasti uporabnikov, pridobiva na vrednosti tem veè kot bo imeli uporabnikov. Tako si lahko ti in tvoji prijatelji delite internetno bogatstvo kot èlani AGLOCO™.4. Orodna vrstica Viewbar

Viewbar™ je orodna vrstica, ki leži na spodnjem delu tvojega internetnega brskalnika. Ta orodna vrstica je temeljna programska oprema s èimer AGLOCO služi denar, medtem ko ti brskaš po internetu. Viewbar™ sledi tvojemu brskanju in preferencam ter uporabi te informacije, da prikaže kar najbolj relevantna sporoèila ob pravem èasu. Ker je zasebnost eden od temeljev AGLOCO, Viewbar™ informacije sporoèa preko zašèitene povezave.

Ljudje so se spraševali, ali je Viewbar™ neke vrste "spyware" ali "adware". Odgovor je preprost - Viewbar™ je ravno nasprotno od tega. Za razliko od spyware-a, ki se prikrade na tvoj raèunalnik brez dovoljenja in ukrade osebne podatke ter ga je izredno težko odstraniti, je Viewbar™ potrebno naložiti na raèunalnik, ohrani tvoje podatke varne in se ga brez problema tudi odstrani iz raèunalnika.

Viewbar™ orodna vrstica:


OPOMBA: Viewbar™ je trenutno v zadnjih fazah testiranja, zato ga še ni možno naložiti. Ko bo na voljo, vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Viewbar™ ima mnogo dodatnih funkcij:

 • Iskalnik (ki nam pomaga služiti denar od iskalnikov)

 • Tekstovni oglasi (kjer se služi denar od prikazovanja oglasov)

 • Anti-fraud programska oprema in drugi pripomoèki (s èimer pridobimo denar od programskih podjetij)

Tukaj je simbolièna slika, kako bo izgledal Viewbar™ na tvojem namizju: 

Zgodovina AllAdvantage.com in AGLOCO

Zgodba o AllAdvantage se zaène 31. marca leta 1999. Ustanovili so ga štirje Stanfordovi MBA-jevci, Jim Jorgensen, Johannes Pohle, Carl Anderson in Oliver Brock. V dveh letih obratovanja so pridobili skoraj 200 milijonov dolarjev tveganega kapitala in preko 10 milijonov uporabnikov. V tem èasu je bila stran AllAdvantage med 20 najbolj popularnimi na celotnem spletu.

Ustanovitelji so želeli, da bi bili uporabniki interneta udeleženi v dobièku, ki se ustvarja, ko želijo podjetja priti do svojih potencialnih kupcev in za to uporabljajo oglaševalske agencije. Tako so prvi uspešno razvili koncept "paid to surf" (kar pomeni "plaèan za brskanje"), ki je bil uspešnica tako za podjetja kot uporabnike.

AllAdvantage je uvedel še mnogo drugih konceptov, ki se uporabljajo tudi danes. Eden pomembnejših je Viewbar oz. orodna vrstica, ki je vsebovala prve zametke tehnologije sledenja uporabniku in prikazovanja relevantnih oglasov. Takšna tehnologija, seveda brez denarnih prispevkov ali potrebnega dovoljenja uporabnika, se danes uporablja za spyware in adware.

AllAdvantage je tudi prvo podjetje, ki je osnovalo delovno mesto »Chief Privacy Officer«, neke vrste direktorja za varnost osebnih podatkov. To je bil odvetnik Ray Everett-Church, zaposlen avgusta leta 1999. Leta 2000 je neprofitna agencija Privacy and American Business poroèala o izredni rasti delovnih mest CPO v podjetniški listi Fortune 500, kar potrjuje velik vpliv AllAdvantage na globalno podjetništvo.

AllAdvantage je tudi znan kot odlièen primer uspešnega »viralnega marketinga« oz. marketinga od ust do ust. Slednji je promoviranje produkta svojim prijateljem in znancem, AllAdvantage pa je to pospešil in uporabnike še dodatno nagradil za vsakega novega uporabnika.

Leta 2000 je poèil internetni balonèek in ekonomija ZDA zapade v recesijo. AllAdvantage je plaèeval uporabnike takoj in po fiksni urni postavki, poleg tega pa je doživljal gromozansko rast števila uporabnikov, kar je skupaj s padanjem prihodkov iz oglaševanja (zaradi trenda zniževanja cen) pomenilo le eno – bankrot. Podjetje je držalo obljube vse do zadnjega dne in do takrat izplaèalo veè kot 120 milijonov dolarjev svojim uporabnikom. Vrata so zaprli februarja leta 2001.

Novembra leta 2006 završi po internetu, ko je napovedan naslednik AllAdvantage.com – AGLOCO.Agloco Blog - spremljajte dogajanje Agloco Slovenije in Agloco Global

Surfanje denar veliko placilo surfanje denar klikanje reklam vclani se v sitem, lahek denar ja denar. Danes se registriraj paid to read knjiga o uspehu internetni zaslužek surfanje denar, evro. Surfanje denar branje mail sporocil banka denarja, surfanje denar forum denar seveda je surfanje denar. Surfanje denar poskusi denar in surfanje, placilo za surfanje h denarju. Placilo za surfanje uspeh in knjiga surfanje denar poskusi tudi ti agloco, hiter zaslužek. Pot do uspeha kje dubiti denar, agloco croatia surfanje denar surfanje denar. Velik kup denarja splet denar splet denar uspeh v sloveniji tolarji, surf placilo moj prvi cek tvoj plen. Nasvet info surfanje denar kapital moj uspeh pot surfanje denar, veliko ljudi potrebuje denar surfanje denar zaston mail. Net honorar moj prvi cek www denar surfanje denar branje mailov, kako da ne. Brez prodaje denar online tvoj plen surfanje denar ljudje zaslužite, prejmi denar surfanje denar surfanje denar. Prodaja agloco zaslužek egold nekaj o meni, lahek denar moj prvi cek zaslužek na internetu. Moj novi cek online mail, veliko denar surfanje denar euro valuta. Zaslužek preko interneta surfanje denar klikni na reklamo surfanje denar, tvoje finance kopico denarja poskusi surfanje denar. Surfanje denar vclani se v sitem web denar agloco youtube, dobickonosen zaslužek cas in pot surfanje denar honorar na netu. Surfanje denar net surfanje denar, marketing denar in reklame surfing placilo dodaten zaslužek surfanje denar. Cashfiesta placilo za surfanje poskusite denar honorar na netu, surfanje denar surfanje denar. Surfanje denar surfanje ni omejeno surfanje denar reklamna sporocila, marketing poskusi zaslužiti.
objavil-a delonainternetu @ 22:25:46 - Št. komentarjev: 1